День Українскої Мови пресвячений Українським Героям


Свято було встановлене указом президента України Леоніда Кучми в 1997 році. А святкуємо ми його на честь українського літописця Нестора — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього, вважають дослідники, і починається писемна українська мова.

Мелодійна, ніжна, солов’їна — не вистачить слів, щоб описати нашу рідну українську мову. Сьогодні нею розмовляють близько 45 мільйонів людей, і вона входить до другого десятка найпоширеніших мов світу.

Тож давайте оберігати, плекати та звеличувати українську мову. Адже як сказав великий український вчений, мовознавець Іван Огієнко, «мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб».

The holiday was established by decree of President of Ukraine Leonid Kuchma in 1997. We celebrate it in honor of Ukrainian chronicler Nestor - a follower of the founders of Slavic writing Cyril and Methodius. It was with him, say the researchers that Ukrainian written language begins.

Melodic and tender- not enough words to describe our native Ukrainian language. Today about 45 million people speaking in Ukrainian Language and is among the twenty most common languages.

Let us protect, cherish and magnify the Ukrainian language. Because as said the great Ukrainian scientist, linguist Ivan Ohiyenko, "language - the soul of every nationality, its sainthood, its most precious treasure."


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square